2 jan. 2017

Bredband

Efter beslut vid årsstämman i maj 2016  har styrelsen arbetat vidare med projektet att få in snabbare bredband i vår fastighet, och i december tecknade föreningen avtal med Stockholms Stadsnät.

Installationen kommer att ske under våren, och vi återkommer med mer information i era brevlådor så snart Stockholms Stadsnät är klara med sin detaljplanering.