14 jan. 2014

Åtgärder i vindslägenheter

Vi har nu i princip avslutat entreprenaden på vinden. Arbetet har omfattat tre olika delar:

Ett helt nytt bjälklag för de två vindsaltanerna. Tidigare lösning uppfyllde i princip inga normala krav man kan ställa på en altan inbyggd i tak. T.ex. saknades både tätskikt och golvbrunn, det enda avloppet var ett mindre rör kopplat till stuprännan. Detta är nu åtgärdat även om några mindre arbeten kvarstår som vi kommer att göra när det blir lite varmare.

Stadsbyggnadskontoret saknade en mängd uppgifter kopplade till den tidigare ombyggnaden som föreningen är skyldiga att lämna in. Här handlade det framförallt om slutbevis med relationshandlingar, dvs. de ritningar som beskriver hur det slutligen blev och som ska ställas mot det bygglov som finns. Dessa handlingar har vi nu tagit fram och kommer inom kort skicka in samtliga kvarvarande kompletteringar.

Lägenheterna saknade också en godkänd s.k. obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det har tidigare genomförts en sådan i föreningens övriga lägenheter men inte för vindarna. I samband med den konstaterades ett antal brister som behövde åtgärdas. T.ex. saknades ventilation i ett flertal utrymmen, bl.a. ett av våtutrymmena. Här har vi tagit upp ventiler och kompletterat med mekanisk ventilation så att vi nu uppfyller kraven för en godkänd OVK.