20 dec. 2013

Tekniskt underhåll av hissen

Under onsdagen den 8 januari genomgår hissen en större teknisk renovering. Den kommer därför att vara avstängd under stora delar dagen. I början och slutet av dagen kan hissen sättas igång med 10-15 minuters varsel om det absolut skulle behövas.

Tack för ditt tålamod!