31 dec. 2012

Vi åtgärdar putsskador på skorstenen mot grannhuset


Vi har fått putsskador på den skorsten som gränsar mot fastigheten Polhemsgatan 4. Vi kommer att samordna arbetena med vår grannförening eftersom de har samma problem på sin sida. Vi kommer med stor sannolikhet behöva resa en ställning på gården för att kunna utföra arbetena. Även detta kommer att göras under försommaren.