17 jan. 2013

Vi åtgärdar läckage i källaren


Vi har vid kraftigt regn fått in vatten i den inre delen av källaren. Vi har lokaliserat problemet och kommer att behöva gräva upp delar av gården för att kunna åtgärda problemet. Arbetena kommer att ske nu under försommaren.