17 jan. 2013

Vi åtgärdar läckage i källaren


Vi har vid kraftigt regn fått in vatten i den inre delen av källaren. Vi har lokaliserat problemet och kommer att behöva gräva upp delar av gården för att kunna åtgärda problemet. Arbetena kommer att ske nu under försommaren.

Follow by Email