23 apr. 2013

Avtal tecknat med Fastighetsägarna Service


För att få en professionell teknisk förvaltning av fastigheten har vi tecknat avtal med Fastighetsägarna Service från 1 juni 2013. De kommer att göra tillsyn och skötsel i vår fastighet en gång i månaden.

Avtalet innebär att vi får kontroll på vår fastighet och våra tekniska system men också mot särskild ersättning enkelt kan beställa mindre arbeten och få de utförda i samband med att de är i fastigheten. Fastighetsägarna har även kompetens att hjälpa oss med större arbeten och projekt i fastigheten, t.ex. upphandling och projektledning av byggnadsarbeten. De kan även åtgärda problem i lägenheten som bostadsrättsinnehavaren är ansvariga för men fakturerar då respektive medlem direkt.

Felanmälan görs från och med den 1 juni 2013 enkelt till ett telefonnummer eller en mejladress. Utanför ordinarie arbetstid finns ett särskilt journummer. Uppgifterna finns på vår webbplats men kommer också att senare finnas anslagna i porten. Fram till 1 juni behöver ni fortfarande kontakta någon i styrelsen för felanmälan.