3 apr. 2023

Föreningsstämma 2023

Årets föreningsstämma är planerad till måndagen den 22 maj kl 18.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.