25 mars 2021

Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma är planerad till måndagen den 24 maj kl 19.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.