24 jan. 2021

Leverans av postboxar

 Leverans och montering av våra nya postboxar kommer att äga rum måndag 1 - tisdag 2 februari. Detaljerade anvisningar om när ni skall tömma era postfack, kvittera ut nya nycklar etc har lagts i era postfack.