16 okt. 2018

Sopsortering och återvinning

Inför föreningens höststädning har Gi Byström låtit sammanställa
och dela ut användbar information om vad som allmänt gäller
för sopsortering och återvinning i Stockholm. Informationen återfinns
även på föreningens hemsida, under rubriken "Dokument". Frågor
besvaras gärna av Gi på mailadress gi.bystrom@gmail.com.