29 apr. 2014

Nu påbörjar vi takarbeten

Vi har tidigare sagt att takarbetena skulle ske i slutet av året men vi har nu valt att tidigarelägga det pga. läckage. Vi har med hjälp av plåtkonsult gjort en upphandling av kompletterande åtgärder för att få ett bra tätskikt på taket. Det är en mängd olika åtgärder och eftersom takfoten också behöver åtgärdas så är vi tyvärr tvungna att sätta upp ställningar ännu en gång.

Vi kommer att börja med gårdssidan och de ställningarna börjar byggas redan på måndag den 5 maj. Ambitionen är att vi ska kunna ta ner dem i slutet av juni så att vi inte förlorar hela balkongsäsongen. Gatusidan kommer att komma upp några veckor senare och hela entreprenadtiden är beräknad till totalt tio veckor.

Våra plåtslagare kommer att nyttja gårdshusvinden till viss del och även pannrummet samt toaletten i källaren.

Vi kommer också att gräva upp runt gårdshusets fasad för att se om vi kan ta reda på varför det läcker i källaren och att marken runt fasaden satt sig. Det arbetet påbörjas inom någon vecka.

För alla som vill veta mer går det bra att mejla till styrelsen, men det kommer också att ges en mer utförlig information vid årsstämman.