2 aug. 2013

Arbeten på vindsaltanerna under augusti-september

I augusti påbörjar vi arbetena med att åtgärda läckagen på vindsaltanerna. Planerad byggstart är den 19 augusti. Vi kommer att ha materialhissar och ställning på gården under byggtiden och kommer att hantera både byggavfall och byggmaterial den vägen. Vår vanliga hiss kommer endast att användas av de som jobbar för att komma upp till vinden. Gårdsvinden kommer att nyttjas av entreprenören för omklädning och rast under byggtiden och de kommer även att använda toaletten vid tvättstugan.

Vi har valt att börja med att åtgärda altanerna, eftersom vi där har problem med läckage. Först i ett senare skede kommer vi att åtgärda takets övriga brister. Vi har inga läckage eller andra problem just nu utan de arbetena behöver göras för att undvika framtida problem och skador på fastigheten. Vi har i vår plan att de arbetena ska ske under senare delen av 2014, men något beslut är inte fattat i den delen.

Har ni frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta Peter Östman.