20 sep. 2012

Åtgärder på vindsbalkongerna

Vi har haft problem med läckage från vindsbalkongerna och vi har konstaterat brister i hur vindsombyggnaden har slutförts. Vi har därför gjort en djupdykning i de juridiska läget när det gäller ansvaret för bristerna och de åtgärder som krävs.  I korthet kan vi konstatera att föreningen bär ansvaret och kommer därför också att genomföra och betala för åtgärderna.

Vi har anlitat en byggkonsult för att hjälpa till med upphandling och projektledning under entreprenaden. Altanerna behöver nya tätskikt och vindsvåningarna ska färdigställas när det gäller ventilationen för att kunna få en godkänd OVK och ett godkänt slutintyg. Arbetet kommer att utföras under våren.